กั้นห้องด้วยกระจกอลูมิเนียม จัดสรรพื้นที่ในบ้านได้อย่างลงตัว

ทำงานที่บ้าน เสียงรบกวน ไม่มีสมาธิ
ส่งผลให้ทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ
กระจกบานเลื่อนอลูมิเนียม กั้นห้อง เพื่อจัดสรรพื้นที่ในบ้าน

พื้นที่ไม่ตอบโจทย์ทุกคนที่อยู่ในบ้าน
การมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญ จัดสรรได้ง่ายๆด้วย การกั้นกระจก กระจกกั้นห้องทำงาน อลูมิเนียมทุกรูปแบบ