ติดตั้งประตู/หน้าต่าง กระจกและอลูมิเนียม ลาดพร้าว 41 อาคารสำนักงานและที่พักอาศัย 5ชั้น ของบริษัท AUT

S__7209057 S__7209059 S__7209053 S__7209052 S__7209051 S__7209049 S__7209048  S__7209046 S__7209045 S__6578588 S__6578587 S__6578586 282213

งานประตู/หน้าต่าง ที่มีdesignเฉพาะแบบของผู้อยู่อาศัย โดยเป็นบ้านกึ่งสำนักงานซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องการทำงานและการอยู่ศัยได้อย่างลงตัว เจ้าของบ้าน(K.ปอน)ยังไว้ใจบริษัทalu-artในการดูแลการติดตั้งประตูหน้าต่างกระจกและอลูมิเนียม โดยส่งงาน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2559