History

บริษัท อะลูอาท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2548 ในนาม หจก. อะลูอาท

      และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปแบบบริษัท  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ซึ่งบริษัทของเราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและติดตั้งงานกระจก อลูมิเนียม เป็นผู้ให้บริการด้านการติดตั้งประตู-หน้าต่าง บานเลื่อน, บานสวิง, บานกระทุ้ง, บานเฟี๊ยม, บานเปลือย, กระจกห้องน้ำ, บานแขวน, กระจกเทมเปอร์, บานเกล็ด, มุ้งลวด, รับติดตั้งทั้งบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงาน

        ซึ่งทีมงานของเราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานมานานกว่า 10 ปีและมีความชำนาญในการควบคุมดูแลงานตลอดจนจบโครงการ นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการที่เป็นองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปด้วยการทำงานที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ ผลงานที่ได้จึงมีคุณภาพ มีความปราณีตและงดงามทำให้ลูกค้าพึงพอใจ  ด้วยเหตุนี้เราจึงมีลูกค้านับแสนรายให้การยอมรับ

          เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะพัฒนาและรักษาระดับมาตรฐานการทำงานของเรา เพื่อตอบสนอง “ความพึงพอใจ” ของลูกค้าให้มากที่สุด