การแตกของกระจก.. อันตรายกว่าที่คุณคิด

การแตกของกระจก.. อันตรายกว่าที่คุณคิด
มารู้จักคุณสมบัติพิเศษของกระจก
เพื่อเลือกประเภทและชนิดกระจก
ให้เหมาะกับพื้นที่ใช้งาน

– เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้งานสูงสุด
– เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ