แก้ไขปัญหาบ้านทึบได้ง่ายๆด้วยกระจกอลูมิเนียม

บ้านมืดมาก จนรู้สึกอึดอัด
ใช้กระจกรับแสงธรรมชาติเข้าบ้าน
เพิ่มหน้าต่างหรือช่องแสงด้วยกระจก
ช่วยให้บรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อน สดใส
กระจกอลูมิเนียม
บานช่องแสง
บานกระทุ้ง
บานเฟี้ยม
บานเลื่อน