Home

_MG_4206

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

คุณศุภณัฎฐ์  สินสุริยภรณ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะลู อาท จำกัด

       จากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาทำให้ผมได้ตระหนักถึง ความสำคัญของคุณภาพสินค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและการบริการที่ดีให้กับลูกค้า โดยเรามุ่งเน้นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและติดตั้ง งานประตูหน้าต่าง อลูมิเนียมโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูงได้มาตราฐาน ส่วนงานคู่ค้าทางธุรกิจของผมจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ความซื่อสัตย์ ความจริงใจความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา

         สุดท้ายที่ผมให้ความสำคัญก็คือ พนักงาน ผมมองว่าการให้การสนับสนุนและพัฒนาความสามารถในการทำงานของพนักงานให้มีคุณภาพการทำงานอยู่ในระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองด้านความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตพนักงานทุกคน

ความต่างและจุดเด่น 

       ความต่าง   ของบริษัทฯผมคิดว่า การเลือกวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตให้ลูกค้า ต้องผลิตด้วยเครื่องจักร  เครื่องมือมาตรฐาน  การควบคุมคุณภาพและการติดตั้งแล้วใช้ได้จริงและราคายุติธรรม
       จุดเด่น       ด้วยรูปแบบอลูมิเนียมทั่วไป ที่มีมานานเกือบ 80-90 ปี ผมมีความเชื่อมั่นว่าดีอยู่แล้วนี่คือจุดเด่นที่ชัดเจนที่สุด

คุณภาพและมาตรฐาน 

       อย่างแรกที่ผมให้ความสำคัญคือ ความรู้ ความเข้าใจ ของพนักงานผลิตและติดตั้ง ต่อมาเป็นส่วนของการใช้เครื่องจักรและเครื่องมืออย่างถูกต้อง  พร้อมควบคุมการจัดการงานให้ได้ตามมาตรฐานที่ถูกต้องตามกำหนด  เท่านี้งานก็จะออกมาได้คุณภาพและมีมาตรฐานให้แก่ลูกค้า