Trick & Trips 2

IMG_2933

การนำกระจกแผ่นเรียบ (FLOAT GLASS) มาแปรรูป

    จากกระจกแผ่นเรียบธรรมดา (FLOAT GLASS) ยังนำมาแปรรูปเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และอุตสาหกรรม ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ใช้ เช่น กระจกนิรภัยเทมเปอร์กระจกนิรภัยเทมเปอร์คือการนำกระจกโฟลตแผ่นเรียบตัดตามขนาด เจียร เจาะ บากตามที่ ต้องการอบความร้อนด้วยไฟฟ้า อุณหภูมิประมาณ 700 องศาเซลเซียสจากนั้นเป่าลมให้เย็นอย่างรวดเร็วที่ผิวกระจกทั้งสองด้านด้วยความดันที่เหมาะสมทำให้ผิวกระจกเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเป็นผลให้เนื้อกระจกที่ผ่านการอบ มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างคือมีความแข็งแกร่งกว่ากระจกธรรมดา 3-5 เท่า ลักษณะการแตกจะแตกเป็นเม็ดเล็ก ๆคล้ายข้าวโพด ที่ไม่มีความคมจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ขีดจำกัด คือ กระจกที่อบแล้วไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขนาดใด ๆ ทั้งสิ้น

กระจกสะท้อนแสง

    คือ กระจกที่เคลือบด้วยสารตัวนำในระบบสุญญากาศบนแผ่น กระจกใส หรือกระจกสีต่าง ๆ ที่นำมาเคลือบซึ่งจะได้สีที่แตกต่างกัน ให้ความสดใส ความลึกของสีสันและความหลากหลายเหมาะสมกับการใช้งานลักษณะการใช้งาน

1. ใช้กับอาคารสูงระฟ้า อาคารพาณิชย์ทั่วไป เช่นสำนักงาน ศูนย์กลางแสดงสินค้า และโรงแรม รวมถึงบ้านพักอาศัยทั่วไปที่ต้องการความสวยงาม และเย็นสบาย

2.ใช้กับสถานบริการของชุมชน เช่นห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และศูนย์วัฒนธรรม รวมทั้ง โรงละคร หรือโรงภาพยนต์ ขั้นตอนการผลิต ประกอบด้วย

กระจกแผ่นเรียบ ชนิดสีใส หรือสีต่าง

  • สารตัวนำ
  • GAS ชนิดต่าง
  • ไฟฟ้ากระแสตรง โดยนำสารตัวนำใส่เข้าไปในห้องเคลือบ ทำให้เป็นสุญญากาศ เติมแก๊ส และปล่อยไฟฟ้ากระแสตรง ก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเคมี เคลือบบนผิวกระจกติดแน่น การเคลือบนี้ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงควบคุมปริมาณแสงผ่าน และสะท้อนกลับได้ตามความต้องการ

กระจกฉนวน

    หมายถึง กระจกตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไปขนานกัน มีวัสดุผนึกคั่นกลางระหว่างชั้นรอยขอบกันอากาศเข้าออกมีอากาศแห้ง ความดันปรกติอยู่ในช่องระหว่างชั้น คุณสมบัติของกระจกฉนวน ป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้ามาภายใน หรือในที่ไม่ต้องการให้ความร้อนผ่านเข้าไปได้ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร หรือประหยัดพลังงานให้ลดลงป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก